Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Mazowieckiej OIIB

13.05.2014

Z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Andrzeja Dobruckiego, prezesa Krajowej Rady PIIB, Zbigniewa Janowskiego, prezesa Związku Zawodowego „Budowlani”, przedstawicieli wojewody i marszałka województwa, władz uczelni technicznych Mazowsza oraz bratnich organizacji samorządu zawodowego, odbył się 12 kwietnia br. XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W zjeździe uczestniczyło 127 na 130 delegatów. Największa okręgowa izba PIIB w poczuciu dobrze wypełnionych obowiązków kończy czteroletni okres działania. – stwierdził przewodniczący Rady MOIIB, Mieczysław Grodzki. – Jesteśmy dumni zwłaszcza z dorobku szkoleniowego. Liczba uczestników szkoleń jeszcze w 2010 r. sięgała 40% członków, a w 2013 r. – 66,7%. Będziemy dalej rozwijać ten proces i wspomagać prasą techniczną.

 

 

Działalność gospodarcza przyniosła 1,8 mln zł, stanowiąc 11% wpływów ze składek. Obniżono koszty działania w okresie trwania kadencji o prawie 12%. Należy podkreślić aktywny udział MOIIB w powstaniu oraz w pracach Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, w tym dotarcie z problemami deregulacyjnymi na forum Sejmu i Senatu. Izba była też kreatorem pięciu dużych konferencji środowiskowych, poświęconych uproszczeniu procesów inwestycyjnych w budownictwie, oraz organizatorem konkursu dla firm budowlanych Mazowsza. Przyznaje też osobom zasłużonym dla naszej branży tytuły Złotego Promotora Budownictwa.
Andrzej Dobrucki, wysoko oceniając dorobek izby, stwierdził, że cieniem kładzie się na tym pozytywnym obrazie to, co się dzieje w parlamencie z deregulacją oraz z pracami nad Kodeksem budowlanym. Krytycznie ocenił brak realizacji udokumentowanych potrzeb w zakresie konstruowania dobrego prawa. To, co już przyjęto, nie będzie służyło budownictwu i samorządowi zawodowemu.

 

 

Zjazd wysłuchał sprawozdań kierownictwa izby oraz poszczególnych ciał statutowych. Przyjęto sprawozdania z działalności i udzielono absolutorium kierownictwu izby. Bardzo dobrze oceniono dorobek trzeciej kadencji MOIIB, w tym szczególnie pracę przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego. Został on wybrany na kolejną kadencję.

Następnie zjazd wybrał przewodniczących organów okręgowych, rzecznika – koordynatora oraz wszystkich członków organów MOIIB. Przyjęto kilka wniosków, adresując je do realizacji izbie oraz Krajowej Radzie PIIB.

Zjazd uchwalił również memorandum do władz w sprawie ograniczeń zakresu uprawnień inżynierów budownictwa do projektowania, kwestionując proponowane zapisy w projekcie rozporządzenia. 

 

Zdjęcia: Mieczysław Wodzicki

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0