Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Łódzkiej OIIB

14.05.2014

12 kwietnia br. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Obecnych było 106 ze 110 delegatów.

Zjazd uświetnili swoją obecnością licznie przybyli goście honorowi, w tym m.in.: Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, Jacek Szer – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Marcin Bugajski z Zarządu Województwa Łódzkiego, Jan Michajłowski – dyrektor Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Jan Wroński – p.o. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prof. Dariusz Gawin – dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ, Ksawery Krassowski – prezes Izby Projektowania Budowlanego, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, samorządu gospodarczego oraz Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

 

Barbara Malec, przewodnicząca Łódzkiej OIIB

 

Nad sprawnym przebiegiem czuwało prezydium zjazdu, pracujące w składzie: Marek Stańczak – przewodniczący, Wiesław Sienkiewicz i Jerzy Wereszczyński – zastępcy, Urszula Jakubowska i Grażyna Orzeł – sekretarze oraz komisje zjazdowe.

Miłym akcentem początku obrad było wręczenie Honorowych Odznak PIIB – złotej, którą otrzymali: Bogdan Janiec, Jacek Kałuszka i Józef Kucharski, oraz srebrnej, którą otrzymali: Zygmunt Adamski, Michał Bogacki, Wiesław Kaliński, Tomasz Wolski i Cezary Wójcik.

Po wysłuchaniu i zatwierdzeniu sprawozdań z działalności organów ŁOIIB w 2013 r., na wniosek Komisji Rewizyjnej zjazd udzielił absolutorium radzie i uchwalił budżet ŁOIIB na 2014 r.

Zasadniczą część obrad stanowiły wybory do organów ŁOIIB pracujących w IV kadencji. Nową przewodniczącą Rady ŁOIIB została Barbara Malec, przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB – Zbigniew Cichoński, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ŁOIIB – Piotr Filipowicz, przewodniczącym Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB – Krzysztof Kopacz, a Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem – Beata Ciborska. Dokonano również wyboru członków organów ŁOIIB oraz delegatów na krajowe zjazdy PIIB.

 

 

Nowa przewodnicząca Barbara Malec ukończyła Wydział Budownictwa Ogólnego Politechniki Łódzkiej, ma uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń. Jest rzeczoznawcą budowlanym. Jako członek Łódzkiej OIIB od 2002 r. brała udział w pracach Prezydium i Rady ŁOIIB, a od 2009 r. pełniła funkcję wiceprezesa Łódzkiej OIIB. W I i II kadencji była członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, od 2010 r. jest członkiem Krajowej Rady PIIB oraz jej prezydium.

Zjazd zatwierdził w sumie 31 uchwał. 

 

Renata Włostowska

Zdjęcia: Jacek Szabela

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+