Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

16.05.2014

12 kwietnia br. w Hotelu Wrocław odbył się XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 165 z 175 delegatów.

Zjazd otworzył przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała witając przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących parlamentarzystów, władze administracyjne i samorządowe, uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne, samorządy zawodowe, także z zagranicy. Po wystąpieniach gości wręczono złote i srebrne odznaki honorowe PIIB sześciu członkom DOIIB, wyróżniającym się w działalności na rzecz DOIIB.

Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Tadeusza Ponisza. Następnie wybrano komisje: mandatową, wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

 

Eugeniusz Hotała, przewodniczący Dolnośląskiej OIIB

 

Sprawozdanie Okręgowej Rady z działalności w 2013 r. przedstawił jej przewodniczący. Podkreślił, że wszystkie działania Rady DOIIB skierowane były na realizację strategicznych celów przyjętych na początku obecnej kadencji – dbałość o stałe podnoszenie rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochronę interesów zawodowych członków samorządu, dbałość o należyte wykonywanie zawodu zaufania publicznego oraz działanie na rzecz członków DOIIB. Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów izby. Po dyskusji, która dotyczyła sprawozdań Okręgowej Rady oraz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Po krótkiej dyskusji przyjęto również projekt budżetu na rok 2014.

Następnie delegaci wybrali Eugeniusza Hotałę na przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB, Kazimierza Czaplińskiego na przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Władysława Juchniewicza na przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Annę Ficner na przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Stanisława Stojewskiego na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora. Wybrano również członków Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, a także delegatów na Zjazd Krajowy.

 

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 12 wniosków zgłoszonych przez delegatów. W głosowaniu zdecydowano o odrzuceniu 3 wniosków i skierowaniu 1 wniosku do organów krajowych. Radę DOIIB zobowiązano do realizacji 2 oraz do rozpatrzenia 6 pozostałych wniosków. 

 

Agnieszka Środek

Zdjęcia: Piotr Rudy

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+