Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Wielkopolskiej OIIB

19.05.2014

8 kwietnia br. obradował XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na 180 uprawnionych delegatów w zjeździe wzięło udział 168, co stanowiło 93,33% wszystkich delegatów.

Jerzy Stroński, przewodniczący Rady WOIIB, przywitał delegatów oraz przybyłych gości honorowych, wśród których byli: Piotr Florek, wojewoda wielkopolski, Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, oraz wielkopolskich parlamentarzystów: Krystynę Łybacką i Tadeusza Dziubę. Serdecznie przywitał przybyłego na zjazd prezesa PIIB, Andrzeja Rocha Dobruckiego.

 

 

Po wystąpieniach gości, Jerzy Stroński złożył delegatom sprawozdanie z działalności rady w 2013 r. Następnie Kazimierz Ratajczak, skarbnik izby, omówił rozliczenie realizacji budżetu w 2013 r. Przewodniczący organów izby złożyli sprawozdania z działalności tych organów w 2013 r. W konkluzji sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej zawarto zapis uchwały OKR o wystąpieniu z wnioskiem do delegatów XIII zjazdu sprawozdawczo-wyborczego o udzielenie absolutorium ustępującym władzom izby. Delegaci przyjęli wszystkie sprawozdania i udzielili absolutorium okręgowej radzie izby. Zatwierdzili także „Program działalności WOIIB na 2014 rok” oraz uchwalili „Budżet WOIIB na 2014 rok”.

 

 

W dalszej części zjazdu odbyły się wybory: przewodniczącego Okręgowej Rady, przewodniczących organów, składu Okręgowej Rady, składów osobowych organów oraz delegatów na Krajowy Zjazd PIIB. I tak w wyniku głosowania zostali wybrani: przewodniczącym Okręgowej Rady WOIIB – inż. Włodzimierz Draber, przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski, przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – mgr inż. Lech Grodzicki, przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej – mgr inż. Wojciech Białek, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem – mgr inż. Łukasz Gorgolewski.

Delegaci przyjęli także 5 wniosków skierowanych do Krajowej Rady PIIB, 1 wniosek dotyczący szkoleń i doskonalenia zawodowego do realizacji przez izbę oraz 5 wniosków do realizacji przez Okręgową Radę izby.

 

Mirosław Praszkowski

Zdjęcia autora

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+