Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zjazd Opolskiej OIIB

20.05.2014

5 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Górażdże Cement S.A. w Górażdżach odbył się XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu, który podsumował jej działalność w 2013 r. oraz w III kadencji. Uczestniczyło w nim 104 delegatów ze 109 uprawnionych.

Obradom zjazdu przewodniczył Henryk Nowak. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Danuta Jazłowiecka, poseł do Parlamentu Europejskiego, Stefan Czarniecki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, prof. Stefania Grzeszczyk, dziekan Wydziału Budownictwa, a także przedstawiciele wojewódzkiej i powiatowej administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.

 

 

Wiktor Abramek, przewodniczący Okręgowej Rady, przedstawił sprawozdanie z działalności izby w 2013 r. oraz ramowy program działania na kadencję 2014–2018. Natomiast wykonanie budżetu za 2013 r. oraz jego plan na 2014 r. przedstawił skarbnik Ryszard Karwasiecki. Sprawozdania z działalności organów złożyli ich przewodniczący.

Na zjeździe zostały podjęte uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdań z działalności organów statutowych, wykonania budżetu za 2013 r., udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie, planu budżetu na 2014 r. oraz ramowego programu działania na kadencję 2014–2018.

 

 

Aktywnym członkom izby zostały wręczone honorowe odznaki PIIB. Złotą odznakę otrzymali: Leon Musioł, Henryk Nowak i Adam Skardowski, a srebrne: Halina Kaniak, Ryszard Karwasiecki, Joanna Krzystek oraz Jan Żmuda.

Delegaci przyjęli do realizacji 9 wniosków zjazdowych skierowanych do Krajowej Rady i organów opolskiej izby.

 

 

Zjazd wybrał władze izby okręgowej na nową kadencję. Przewodniczącym Okręgowej Rady został Adam Rak, przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Wiktor Abramek, przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Andrzej Duda, przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Kostarczyk-Gąska, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem – Zbigniew Pastuszka. Delegatami na Krajowy Zjazd PIIB zostali wybrani: Wiktor Abramek, Elżbieta Daszkiewicz, Mieczysław Molencki, Henryk Nowak i Adam Rak.

 

Halina Kaniak

członek Okręgowej Rady OPL OIIB

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+