Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Udostępnianie na polskim rynku zagranicznych wyrobów budowlanych

11.10.2018

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wprowadzenie do obrotu lub udostępnianie na polskim rynku wyrobów odbywa się w tzw. systemie europejskim lub krajowym.

STRESZCZENIE

W artykule omówiono specyficzne aspekty związane z udostępnianiem na polskim rynku wyrobów produkowanych przez podmioty zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków producenta oraz konieczności uzyskiwania dodatkowych dokumentów wydawanych przez niezależną jednostkę. Nie porusza się zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi odnoszącymi się do takich wyrobów.

ABSTRACT

The article discusses specific aspects related to introducing products manufactured by foreign entities into the Polish market, with particular emphasis on the manufacturer’s obligations, as well as the duty to obtain additional documents issued by a third-party body. The article does not cover the issues concerning customs and tax rules relating to such products.

 

Sytuacja prawna i proceduralna wyrobów budowlanych przeznaczonych do udostępnienia na terenie naszego kraju uzależniona jest od tego, czy wyrób został już wprowadzony do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także od tego, czy podlega wymaganiom rozporządzenia UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation, CPR) [1]. W tym kontekście przez wprowadzenie do obrotu rozumie się pierwsze dostarczenie wyrobu budowlanego na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, w celu stosowania lub dystrybucji. Każde kolejne dostarczenie wyrobu należącego do tego samego typu co wyrób wprowadzony do obrotu przez producenta traktowane jest jako udostępnienie (i zazwyczaj może być utożsamiane ze sprzedażą).

Przez producenta rozumie się z kolei podmiot wprowadzający wyrób do obrotu, produkujący go lub zlecający jego produkcję pod własną marką lub znakiem handlowym, a zróżnicowanie zakresu obowiązków i procedur dotyczących konkretnych podmiotów gospodarczych będzie się wiązać nie z lokalizacją adresu produkcyjnego, lecz z miejscem, w którym się znajduje siedziba producenta.

 

Rys. 1. Ścieżki wprowadzania do obrotu/udostępniania wyrobów budowlanych w Polsce zgodnie z [2]

 

Według obowiązującej w Polsce ustawy o wyrobach budowlanych (rys. 1) [2] wprowadzenie do obrotu lub udostępnienie na krajowym rynku wyrobów objętych normą zharmonizowaną (hEN) lub takich, dla których producent uzyskał europejską ocenę techniczną (ETA), odbywa się zgodnie z CPR (w tzw. systemie europejskim) [1].

 

System europejski

System europejski nie przewiduje zróżnicowania wymagań odnoszących się do procedury oceny właściwości wyrobu w uzależnieniu od miejsca jego produkcji czy od adresu, pod którym znajduje się siedziba producenta, niemniej jednak przewiduje konieczność spełnienia wymogów formalnych związanych z miejscem udostępniania wyrobu oraz nakłada specyficzne obowiązki na importerów, czyli osoby fizyczne lub prawne mające siedzibę na terenie UE, wprowadzające wyroby budowlane z tzw. państw trzecich do obrotu w Unii. Rolą importera jest w tym kontekście m.in. zapewnienie, że producent spełnił ciążące na nim wymagania, takie jak przeprowadzenie procesu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych czy oznakowanie CE. Importer jest też odpowiedzialny za współpracę z organami nadzoru w zakresie dotyczącym m.in. udostępniania dokumentacji technicznej wyrobu. Producent może też ustanowić upoważnionego przedstawiciela (mającego siedzibę w UE), gdzie minimalny zakres udzielonego pełnomocnictwa powinien objąć przechowywanie deklaracji właściwości użytkowych i związanej dokumentacji, współpracę z organami nadzoru, także w obszarze postępowania z wyrobami stanowiącymi zagrożenie dla stosującego. Upoważnienie takie nie może obejmować jednak zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji technicznej wyrobu.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+