Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kiedy prace ociepleniowe wymagają pozwolenia na budowę?

17.03.2014

Ocieplenie budynku wiąże się z wykonaniem robót budowlanych. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), później Pb, wykonywanie robót budowlanych można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem robót zwolnionych z tego obowiązku na podstawie art. 29–31 Pb.

Prowadzenie prac ociepleniowych budynków o wysokości do 12 m nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust.2 pkt 4 Pb). Prace ociepleniowe w wymienionych budynkach należy zgłosić jedynie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, min. jeden miesiąc przed realizacją. Zgłoszenie to nie wymaga dołączenia dokumentacji technicznej (projektu ocieplenia). Wystarczy określić przyjęty system ocieplenia, zastosowane materiały, zakres i sposób wykonywania robót. Roboty dociepleniowe prowadzone na podstawie zgłoszenia nie wymagają rejestrowania i prowadzenia dziennika budowy ani powiadamiania organów nadzoru budowlanego o ich rozpoczęciu. Jednakże w uzasadnionych przypadkach (np. budynek figurujący w rejestrze zabytków) urząd może nałożyć – w drodze decyzji – obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

W przypadku ocieplania ścian budynków o wysokości powyżej 12 m oraz dla obiektów budowlanych niebędących budynkami inwestor ma obowiązek uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie dokumentacji technicznej. Do wniosku należy dołączyć projekt architektoniczno-budowlany, opracowany przez projektanta, a także inne dokumenty (art. 33 ust. 2 Pb) zawierające m.in. projektowaną charakterystykę energetyczną budynku oraz obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych (dla stanu istniejącego i projektowanego). Dokumentacja ta powinna uwzględniać też rysunki techniczne przyjętych rozwiązań. Praktyka pokazuje, iż dokumentacja techniczna pozwala zapobiec błędom w doborze materiałów, a także w samym wykonaniu ocieplenia, dotyczy to zwłaszcza miejsc tzw. szczególnych elewacji. Z tego powodu zaleca się, by zarówno projekt ocieplenia, jak i projekt wykonawczy przygotowywać dla wszystkich obiektów, niezależnie od ich wysokości.
 

Marek Śliwiński
kierownik produktu – Linia systemów
ociepleniowych, dekoracyjnych
i ochronnych MAPEI Polska

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+