Budownictwo szpitalne - oddziały pediatryczne jako wyzwanie dla inwestorów - pod tym hasłem 11 października br. odbyła się VI ogólnopolska konferencja związana z tematyką budownictwa szpitalnego, zorganizowana przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Konferencję objął patronatem marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz rektorzy: Uniwersytetu Medycznego - prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Politechniki Poznańskiej - prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. A swoją obecnością zaszczycił organizatorów również prof. dr hab. Zbigniew Kledyński, prezes PIIB. Jednym z celów działania inżynierów budownictwa jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług budowlanych, a budownictwo szpitali i innych obiektów służby zdrowia jest tego ewidentnym przykładem. Dlatego samorząd zawodowy reprezentujący zawód zaufania publicznego, jakim jest inżynier budownictwa, organizuje co dwa lata konferencję naukowo-techniczną „Budownictwo szpitalne”.

 

Projekt Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu

 

W tym roku był to temat związany z oddziałami pediatrycznymi, których realizacja jest ogromnym wyzwaniem dla inwestorów. W Poznaniu powstanie Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (WCZD), które ma być szpitalem XXI w. Wybór tematyki konferencji był wynikiem przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami środowisk medycznych i budowlano-architektonicznych. Założeniem programowym konferencji było przedstawienie spojrzenia na ten temat przedstawicieli świata medycznego, a następnie informacji inżynierów budownictwa i architektów o rozwiązaniach technicznych poruszanych zagadnień. Referaty wygłosili wysokiej klasy specjaliści ze środowisk lekarskich, pielęgniarskich, farmaceutycznych, architektów oraz inżynierów budownictwa wielu branż. Konferencję zainaugurowało wystąpienie byłego rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. Jacka Wysockiego, który przedstawił oddział dziecięcy okiem pediatry. Referat wybitnego specjalisty wprowadził wszystkich uczestników w problem leczenia małych pacjentów, zwracając przy tym uwagę na problemy, które uczestnicy procesu budowlanego muszą rozwiązywać na etapie projektowania i realizacji obiektów szpitalnych w zakresie pediatrii. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak zwrócił uwagę na leczenie chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży oraz na strukturę Wielospecjalistycznego Ośrodka Onkologii i Hematologii Dziecięcej, przedstawiając również europejskie standardy w tym zakresie. Autorzy projektu WCZD - dr n. med. Maciej Matłok i dr inż. Włodzimierz Werechowski z Industria Project Sp. z o.o. przygotowali prezentację, która zapoznała uczestników konferencji z historią powstania projektu, podkreślili, jak ważna na etapie projektowania była współpraca z przyszłym użytkownikiem. Na humanizację medycyny zwróciła uwagę mgr piel. Teresa Kruczkowska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

Mgr farmacji Alina Górecka, prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przygotowała referat na temat wymogów, jakie powinny spełniać wszystkie pomieszczenia apteczne, zwłaszcza w obiekcie szpitalnym, w którym przygotowywane są lekarstwa dla tak wymagających pacjentów, jakimi są dzieci. Na konferencji nie zabrakło wykładów czysto technicznych. Mgr inż. Andrzej Komisarz mówił o gazach medycznych, odnosząc się jednocześnie do rozwiązań zastosowanych w projekcie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Dr hab. inż. Alina Pruss z Politechniki Poznańskiej mówiła o jakości wody w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej w zastosowaniu do oddziałów pediatrycznych. Referat na temat klimatyzacji oddziału onkologii, hematologii i transplantologii pediatrycznej, studium przypadku przedstawił dr hab. inż. Mieczysław Porowski, prof. PP - Instytut Inżynierii Środowiska. Podsumowanie problemów związanych z projektowaniem i realizacją od strony oddziałów pediatrycznych przygotował prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak z Politechniki Poznańskiej. Wykład dr. n. med. Andrzeja Trybusza, szefa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, uwypuklił sprawy nadzoru tej instytucji w procesie inwestycyjnym budownictwa szpitalnego.

Uczestnicy jednogłośnie uznali, że należy kontynuować organizację konferencji za 2 lata. Wszystkie referaty zostały umieszczone na www.woiib.org.pl.

 

Mirosława Ogorzelec

sekretarz WOIIB