W trakcie uroczystości otwarcia 27. Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2019, Targów ELEKTROTECHNIKA 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019 nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Osobowość roku 2018. 

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań  technicznych jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.

Z ramienia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nagrody wręczył prof. Zbigniew Grabowski.

- Cieszę się, że mam tę możliwość, gdyż rzadko  nagradza się inżynierów za ich osiągnięcia – powiedział prof. Grabowski, Honorowy Prezes PIIB.

 

Osobowościami Roku 2018 spośród 7 nominowanych zostali:

  • W kategorii nauka: Marcin Hołub – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym, profesor nadzwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
     
  • W kategorii gospodarka: Tomasz Kaczor – inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej. Współzałożyciel firmy TM Technologie jednego z wiodących europejskich producentów systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Prezes Zarządu Spółki Klaster Inteligentnego Oświetlenia.
     
  • W kategorii otoczenie biznesu: Krystyna Rosłan-Kuhn– Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2013 roku członek Komitetu Regulacji i Spektrum WorldDAB, a od 2015 członkiem Zarządu tej organizacji. WorldDAB to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz wdrażania radiowej emisji cyfrowej na świecie.


W tym roku odbyła się 27. edycja Targów ŚWIATŁO i 17 edycja Targów ELEKTROTECHNIKA. Towarzyszyła im 9. Wystawa Teletechnika 2019. Obie imprezy targowe to międzynarodowe wydarzenie o charakterze branżowym w obszarze – oświetlenia, instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia, automatyki, teletechniki i czystej energii. Bierze w nich udział 500 wystawców oraz ok. 10 tys. odwiedzających.

Organizatorami konkursu są : Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego i Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dobre praktyki dla instalacji teletechnicznych w budynkach