- Welcome to our summer radio talks! I am delighted to introduce our today’s guest, Tom Bennett, a health and safety expert specialising in the construction industry. How are you doing, Tom?

 

- Very well, thank you. I am really enjoying the hot weather. Barbe- cues, ice cream, biking, what more could you ask for?

 

- Oh yes! While some are lucky enough to be on holiday during the heatwave or at least stay in air-conditioned spaces, what about those who have to work outdoors in the heat, especially on construction sites?

 

- Indeed. Temperatures have soared over 30°C in recent weeks. Such weather conditions might cause accidents on construction site and should be considered a hazard like heavy rain, frost or snowfall.

 

- What are then, in your opinion, top safety tips for construction workers and their supervisors?

 

- They are so obvious, but we all tend to overlook them.

 

  1. First of all, drink plenty of water, at least 2-3 litres a day. Drinking little and often is the best approach. At the same time you should avoid coffee, energy drinks and alcohol. In hot temperatures, workers may easily suffer from dehydration and sunstroke. This, in turn, can affect their cognitive functions such as judg- ment and reaction times. You can just imagine how perilous it will be when driving a heavy vehicle or operating machinery.
  2. It can also be very tempting to cool down by taking a shirt off or not wearing a hard hat and a high-visibility vest. It isn’t a good idea. Appropriate, light-coloured and breathable clothing that covers as much of your body as possible is the way to go. You should also use sunscreen regularly to protect your skin and avoid sunburn. And, I guess, there’s no need to explain why personal protective equipment is a must-have.
  3. Moreover, try to schedule the heaviest work in exposed areas for cooler times of the day, i.e. the early morning. It is good to avoid the sun between 10am and 4pm. If not possible, you should at least take regular breaks for 5-10 minutes each hour and rest in the shade.
  4. Keep an eye on yourself and your work colleagues as well as stay alert for any signs of heat exhaustion and heatstroke such as excessive thirst, headache, weakness, nausea, dizziness, chills, confusion, rapid breathing, faster heartbeat, slurred speech or loss of consciousness. If necessary, provide basic first aid to anyone exhibiting any of these symptoms.
  5. Remember that the heat may spark thunders, along with strong winds and lightning. If you find yourself caught outside during a thunderstorm, get to a safe place immediately and take ap- propriate precautions.

Tłumaczenie

- Zapraszam do wysłuchania naszych letnich rozmów radiowych! Z przyjemnością przedstawiam naszego dzisiejszego gościa, Toma Bennetta, eksperta BHP, specjalizującego się w branży budowlanej. Jak się masz, Tom?

 

- Bardzo dobrze, dziękuję. Korzystam z upałów! Grillowanie, lody, jazda na rowerze, czego chcieć więcej.

 

- O tak! Niektórzy szczęściarze są na wakacjach podczas fali upałów lub przynajmniej przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. A co z tymi, którzy muszą pracować na zewnątrz w upale, zwłaszcza na budowach?

 

- Rzeczywiście. W ostatnich tygodniach temperatury przekraczały 30°C. Takie warunki pogodowe mogą powodować wypadki na placu budowy i powinny być uważane za zagrożenie, tak jak silny deszcz, mróz czy śnieg.

 

- Jakie są więc, twoim zdaniem, najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla pracowników budowlanych i ich przełożonych?

 

- Są bardzo oczywiste, ale często o nich zapominamy.

 

  1. Przede wszystkim pij dużo wody, co najmniej 2-3 litry dziennie. Najlepiej pić często i w małych ilościach. Jednocześnie należy unikać kawy, napojów energetycznych i alkoholu. W wysokich temperaturach pracownicy narażeni są na odwodnienie oraz udar słoneczny. Przekłada się to na zaburzenie funkcji poznawczych, czyli zdolność oceny sytuacji i czas reakcji. Możesz sobie wyobrazić, jak niebezpieczne będzie wówczas prowadzenie pojazdu ciężkiego lub obsługiwanie maszyn.
  2. Może nas kusić, żeby dla ochłody zdjąć koszulkę czy zrezygnować z kasku i kamizelki odblaskowej. Nie jest to jednak dobry pomysł. Najlepszym rozwiązaniem jest odpowiednia, jasna i oddychająca odzież, która zakrywa jak najwięcej ciała. Powinno się również regularnie stosować krem z filtrem przeciwsłonecznym, aby chronić skórę i unikać oparzeń słonecznych. Nie muszę też chyba wyjaśniać, dlaczego obowiązkowe są środki ochrony osobistej.
  3. Co więcej, spróbuj zaplanować najcięższe roboty wykonywane na odsłoniętej przestrzeni na chłodniejszą porę dnia, np. wczesny poranek. Dobrze jest unikać słońca między 10 a 16. Jeśli nie jest to możliwe, trzeba przynajmniej robić regularne przerwy, około 5-10 minut co godzinę i odpoczywać wtedy w cieniu.
  4. Miej oko na siebie i kolegów z pracy, a także bądź czujny na wszelkie oznaki wyczerpania upałem oraz udaru cieplnego, takie jak nadmierne pragnienie, bóle głowy, osłabienie, nudności, zawroty głowy, dreszcze, dezorientacja, przyspieszony oddech, szybsze bicie serca, niewyraźna mowa lub utrata przytomności. W razie potrzeby udziel podstawowej pierwszej pomocy każdemu, kto przejawia którykolwiek z tych objawów.
  5. Pamiętaj, że upały mogą wywoływać burze wraz z silnymi wiatrami oraz piorunami. Jeśli znajdziesz się na zewnątrz podczas burzy, natychmiast udaj się w bezpieczne miejsce i zastosuj odpowiednie środki ostrożności.

Słowniczek/Vocabulary

hot weather – upał
barbecue – grill
be on holiday – być na wakacjach
heatwave – fala upałów
air-conditioned space – pomieszczenie klimatyzowane
weather conditions – warunki pogodowe
hazard – zagrożenie
to suffer from – cierpieć na/z powodu czegoś
dehydration – odwodnienie
sunstroke/heatstroke – udar słoneczny/cieplny
heavy vehicle – pojazd ciężki
to cool down – chłodzić się
hard hat (also safety helmet) – kask ochronny
high-visibility vest – kamizelka odblaskowa
sunscreen – filtr przeciwsłoneczny
sunburn – oparzenie słoneczne
personal protective equipment (PPE) – środki ochrony osobistej
colleague – kolega z pracy
heat exhaustion – wyczerpanie upałem
headache – ból głowy
weakness – osłabienie
nausea – nudności
dizziness – zawroty głowy
chills – dreszcze
slurred speech – niewyraźna mowa
loss of consciousness – utrata przytomności

Użyteczne zwroty/Useful phrases

I am delighted to introduce… – Z przyjemnością przedstawiam…
What more could you ask for? – Czego chcieć więcej?
The temperature soars above… – Temperatura przekracza…
Drink plenty of water. – Pij dużo wody.
You should avoid... – Powinieneś unikać…
It is tempting to… – Kuszące jest, aby…
…is the way to go. – …jest najlepszym rozwiązaniem.
You should use/wear/etc. – Powinieneś stosować nosić/itd.
There’s no need to explain it. – Nie muszę tego wyjaśniać.
Keep an eye on yourself/one another/somebody. – Meć oko na siebie/na siebie wzajemnie/kogoś.
Stay alert for any signs/signals of... – Bądź czujny na wszelkie znaki/sygnały…
Provide first aid. – Udziel pierwszej pomocy.
Take appropriate precautions. – Zastosuj odpowiednie środki bezpieczeństwa.

 

Magdalena Marcinkowska