Z okazji Dnia Budowlanych odbyła się gala finałowa konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2018 połączona z uroczystym otwarciem nowej siedziby Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Nagrodzeni przez PZITS

 

Wśród znamienitych gości przybyłych na galę 20 września br. znaleźli się m.in.: Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, Marek Ustrobiński – zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Józef Jodłowski – starosta rzeszowski, Janusz Dobrzański – prezes NOT w Rzeszowie, dr hab. inż. Lucjan Ślęczka, prof. PRz – prodziekan Wydziału  Budownictwa, Inżynierii Środowiska oraz Architektury PRz, dr Tomasz Pytlowany – kierownik Zakładu Budownictwa PWSZ w Krośnie, dr inż. Zygmunt Rawicki – wiceprezes PIIB, Mieczysław Molencki – zastępca przewodniczącego Rady OPL OIIB i krajowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, Bogusław Barłog – członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB, Filip Pachla – skarbnik MOIIB.

Uroczystości rozpoczął Grzegorz Dubik – przewodniczący Rady PDK OIIB, zapraszając honorowych gości do uroczystego przecięcia wstęg i symbolicznego otwarcia nowej siedziby podkarpackiej izby. Gdy tradycji stało się zadość, można było rozpocząć galę finałową Budowy Roku Podkarpacia 2018.

 

Laureaci konkursu „Drogi, mosty, estakady i autostrady przyszłości”

 

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia to wynik wspólnej pracy Podkarpackiej OIIB oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych: PZITB, PZITS, ZMRP, SITK, SEP. Jego celem jest prezentacja osiągnięć inwestycyjnych jednostek inwestorskich, projektowych i wykonawczych działających na Podkarpaciu.

Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości nagrodzeni zostali najmłodsi projektanci – laureaci konkursu rysunkowego „Drogi, mosty, estakady i autostrady przyszłości”. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: 6–8 lat i 9–12 lat. Następnie wykład pt. „Siedziba PDK OIIB jako droga do budownictwa prawie zeroenergetycznego” wygłosił projektant budynku – mgr inż. arch. Tomasz Pyszczek.

Wreszcie przystąpiono do wręczania nagród przyznanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne. SEP przyznało nagrody w kategoriach: stacje elektroenergetyczne, systemy fotowoltaiczne oraz linie elektroenergetyczne NN. PZITB – w kategoriach: obiekty mieszkalne, obiekty przemysłowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej oraz modernizacje. SITK oraz ZMRP wręczyło nagrody w kategorii obiekty komunikacyjne Podkarpacia. PZITS – w kategoriach: wysokosprawne źródła energii, odnawialne źródła energii oraz inżynieria miejska. Natomiast nagrodę Grand Prix oraz tytuł Budowy Roku Podkarpacia 2018 zdobyły Budynki Mieszkalne Wielorodzinne W2 i L2 z garażami podziemnymi przy ul. Lubelskiej i Warszawskiej w Rzeszowie.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie Złotej Honorowej Odznaki PIIB za szczególne osiągnięcia w pracy dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Otrzymali ją mgr inż. Marian Baran oraz inż. Andrzej Ostrowski.

Galę Budowy Roku Podkarpacia 2018  objęli honorowym patronatem:  Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Rzeszowa, Dziekan Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, Prezes PIIB, Prezes NOT w Rzeszowie.

 

Liliana Serafin

 

Czytaj też: Wielkopolski Dzień Budowlanych

Centralne Obchody Dnia Budowlanych 2019