- Hello, you’ve reached the Construction Ventures. How can I help?

- Could I speak to Jason Andrews?

- Who’s calling, please?

- It’s Mike Willington here.

- I’m sorry, I didn’t catch your last name. Would you mind speaking up a bit? I can’t hear you very well.

- Willington. I can spell that for you. It’s W-I-L-L-I-N-G-T-O-N.

- Thank you. Hold the line, please. I’ll see if he’s in. I’m sorry, I’m afraid Mr. Andrews is in a meeting at the moment. Would you like to leave him a message? Or I can ask him to call you as soon as he gets back.

- No, thank you. When is a good time to call then?

- Could you please call back in an hour?

- Sure!

[After a while]

- Hello, it’s Mike Willington, again. I’d like to speak to Mr. Andrews, please.

- Hang on a moment. I’m just putting you through. [Mr. Andrews,

- I’ve got Mike Willington on the phone for you].

- Hello. Construction Ventures. Jason speaking.

- Hello, this is Mike.

- Hi, Mike, how are you? How are you getting on with things on the construction site?

- Everything’s fine. I’m calling to arrange our monthly project meeting.

- Sure, so when’s convenient for you?

- Please hold on a second. I’ll just look in the diary. How about Tuesday afternoon next week?

- The 8th?

- Oh no! I can’t make the 8th. I’m having a meeting with the subcon-tractors that day.

- OK, that’s no problem. Are your free next Wednesday then?

- I’m sorry. Wednesday is full. I have to do a lot of paperwork such as invoicing, wages and many others. How about the following week? I’m free on the 15th.

- That’s fine with me too. I’m free all day.

- Great! Let’s meet on Tuesday the 15th then.

- What time would you like to meet?

- I’ll be here in the very morning. How about nine o’clock?

- No, I’m sorry. I can’t make that. I’m having a meeting already. Let’s start at ten o’clock.

- What about quarter to eleven? The concrete will be here between ten and ten thirty. And Mr. Jefferson will be on site at haft past ten and, I guess, he can join us.

- Yes, of course. Quarter to eleven sounds fine. And I’ll not have to hurry then.

- OK. So shall we say 10.45 on Tuesday, October 15th?

- Yes, it’s in the diary then. See you soon.

Tłumaczenie

Umawianie się przez telefon

- Dzień dobry. Tutaj Construction Ventures. W czym mogę pomóc?

- Czy mogę porozmawiać z Jasonem Andrewsem?

- Kto dzwoni?

- Z tej strony Mike Willington.

- Przepraszam, ale nie usłyszałam pana nazwiska. Czy mógłby pan mówić trochę głośniej? Nie słyszę pana dobrze.

- Willington. Mogę przeliterować. W-I-L-L-I-N-G-T-O-N.

- Dziękuję. Proszę pozostać na linii. Sprawdzę, czy jest u siebie... Przykro mi, obawiam się, że pan Andrews jest teraz na spotkaniu. Czy chce pan zostawić mu wiadomość? Mogę też poprosić go, aby do pana oddzwonił, jak tylko wróci.

- Nie, dziękuję. Kiedy najlepiej się skontaktować?

- Proszę oddzwonić za godzinę.

- W porządku.

[Po chwili]

- Dzień dobry, z tej strony ponownie Mike Willington. Chciałbym porozmawiać z panem Andrewsem.

- Proszę poczekać. Łączę. [Panie Andrews, dzwoni Mike Willington do pana].

- Dzień dobry. Construction Ventures. Jason przy telefonie.

- Dzień dobry, tu Mike.

- Cześć Mike, co słychać? Jak tam sprawy na budowie?

- Wszystko w porządku. Dzwonię, aby umówić się na nasze comiesięczne spotkanie projektowe.

- Jasne, jaki termin jest dla ciebie dogodny?

- Poczekaj chwilę. Zajrzę tylko do kalendarza. Co powiesz na wtorkowe popołudnie w następnym tygodniu?

- Ósmego?

- Ach, nie! Nie dam rady ósmego. Tego dnia mam spotkanie z podwykonawcami.

- OK, żaden problem. Jesteś dostępny w następną środę?

- Przykro mi, środę mam całą zajętą. Mam sporo roboty papierkowej, fakturowanie, wynagrodzenia i inne takie. Co powiesz na jeszcze kolejny tydzień? Jestem dostępny piętnastego.

- Też mi pasuje. Jestem wolny cały dzień.

- Świetnie! Spotkajmy się zatem we wtorek, 15 października.

- O której godzinie chciałbyś się spotkać?

- Będę tu rano. Co powiesz na dziewiątą?

- Niestety, nie dam rady. Mam już spotkanie. Zacznijmy o dziesiątej.

- To może za piętnaście jedenasta? Beton będzie tu między dziesiątą a dziesiątą trzydzieści. No i pan Jefferson będzie na budowie o wpół do jedenastej i, jak się domyślam, mógłby do nas dołączyć.

- Tak, oczywiście. Za kwadrans jedenasta jest w porządku. Nie będę musiał się spieszyć.

- OK. A więc ustalamy 10:45 we wtorek, 15 października?

- Tak, zapisuję w kalendarzu. Do zobaczenia niebawem.

Wskazówki/Hints

Use on with days and dates: on Monday (w poniedziałek)/on June 22nd (22 czerwca)/on Monday morning (w poniedziałek rano)/on Saturday evening (w sobotę wieczorem)/on Sunday night (w niedzielę w nocy)

 

Use in with months, years, parts of the day and longer periods of time: in October (w październiku)/in 2019 (w 2019 roku)/in the morning (rano)/in the afternoon (po południu)/in the summer (latem)/in two week’s time (za 2 tygodnie)/in 10 minutes (za 10 minut])

 

Use at with clock times and other expressions: at 5.30 p.m. (o 5:30 po południu)/at 7 a.m. (o 7 rano)/at midnight (o północy)/at breakfast, lunch (w porze śniadania, lunchu)/at night (w nocy)/at the weekend (w weekend)/ at the moment (w tym momencie)

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

You’ve reached... - Dodzwoniłeś się do...

How can I help?/How may I help you? - W czym mogę pomóc?

Can I speak to., please?/I’d like to speak to., please.

Czy mogę rozmawiać z.?/Chciałbym porozmawiać z. Who’s calling? - Kto dzwoni?

It’s. here./This is./...speaking. - Z tej strony.

Hang on a moment./Just a second./Hold on a second. - Chwileczkę.

Hold the line, please. - Nie rozłączaj się./Pozostań na linii.

Would you like to leave a message? - Chciałbyś zostawić wiadomość?

Could you please call back in. minutes/hours/tomorrow? - Mógłbyś oddzwonić za... minut/godzin/jutro?

I’m just putting you through./I’ll put you through. - Łączę. I’m calling to talk about./arrange./etc. - Dzwonię, żeby porozmawiać o./ustalić./itd.

When’s convenient for you? - Kiedy ci pasuje?

How about.? - Co powiesz na.?

I can’t make it on (Monday). - Nie dam rady (w poniedziałek).

Are you free?/I’m free. - Czy jesteś dostępny?/Jestem dostępny.

Let’s meet... - Spotkajmy się.

What time would you like to meet? - O której godzinie chciałbyś się spotkać?

 

Magdalena Marcinkowska