Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Arbeitsschutz: Grundbegriffe und Sicherheitskennzeichen

08.05.2015

Allgemeine Grundsätze des Arbeitsschutzes.

Allgemeine Grundsätze des Arbeitsschutzes1:

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird.

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen.

3. Bei den Arbeitsschutzmaßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen.

4. Maßnahmen sind so zu planen, dass Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Umwelt sachgerecht mit dem Arbeitsplatz verknüpft werden.

5. Individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen.

6. Spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind zu berücksichtigen (z. B. Schwangere, Jugendliche).

7. Den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen.

8. Mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur zulässig, wenn diese aus biologischen Gründen zwingend geboten sind.

Unterweisungen zum Arbeitsschutz sind durchzuführen: vor Aufnahme einer Tätigkeit, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, bei Einführung neuer Technologien, mindestens einmal jährlich.

Der Unfallverhütung am Arbeitsplatz dienen Sicherheitskennzeichen (nach DIN EN ISO 7010).   

 

mgr germ., inż. ochr. środ. Inessa Czerwińska
dr inż. Ołeksij Kopyłow (ITB)

 

1§ 4. Arbeitsschutzgesetz

 

 

© Igor Sokolov - Fotolia.com

 

Vokabeln:

die Anweisung-en – instrukcja

der Arbeitsschutz – ochrona pracy

die Arbeitsbedingungen – warunki pracy

der Aufgabenbereich-e – zakres obowiązków

der Auffanggurt-e – pasy bezpieczeństwa, uprząż alpinistyczna

die Aufnahme-n – tu: podjęcie (pracy)

bekämpfen – zwalczać

benutzen – stosować

berücksichtigen – uwzględniać

explosionsgefährlich – wybuchowy

feuergefährlich – łatwopalny

die Gefahr-en – niebezpieczeństwo

die Gefährdung-en – zagrożenie

giftig – trujący, toksyczny

die Hilfe – pomoc

der Last-en – ciężar

löschen – gasić

der Schlauche – wąż

schweben – wisieć

der Schweißer – spawacz

die Schweißmaske-n – maska spawalnicza

die Spannung – napięcie

die Strahlung-en – promieniowanie

die Unfallverhütung-en – zapobieganie wypadkom

die Quelle-n – źródło

die Warnung-en – ostrzeżenie

zulässig – dopuszczalny, dozwolony

 

Tłumaczenie

Ochrona pracy: podstawowe pojęcia i znaki bezpieczeństwa

 

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy1:

1. Prace powinny być zaprojektowane tak, aby uniknąć jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i zdrowia, a pozostałe zagrożenia zminimalizować.

2. Zagrożenia należy eliminować u źródła.

3. Podejmowane środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa powinny uwzględniać stan rozwoju technologii, medycyny i higieny pracy oraz inną sprawdzoną wiedzę w zakresie ergonomii.

4. Środki muszą być zaplanowane tak, żeby prawidłowo powiązać technologię, organizację pracy, inne warunki pracy, stosunki społeczne i środowisko naturalne ze stanowiskiem pracy.

5. Środki ochrony indywidualnej powinny być podporządkowane innym środkom.

6. Należy uwzględnić specyficzne zagrożenia dla grup pracowników podlegających szczególnej ochronie (np. kobiety w ciąży, młodzież).

7. Pracownikom należy udzielić odpowiednich instrukcji.

8. Uregulowania bezpośrednio lub pośrednio związane z płcią są dozwolone tylko wtedy, gdy są konieczne ze względów biologicznych.

Szkolenia BHP są przeprowadzane: przed podjęciem nowej czynności, przy zmianach w zakresie obowiązków, wraz z wprowadzeniem nowych technologii, co najmniej raz w roku.

Zapobieganiu wypadkom służą znaki bezpieczeństwa (wg DIN EN ISO 7010).

 

1§ 4. Ustawa o ochronie pracy

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+