Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Nabór do projektu Kompetencje dla budownictwa

cała Polska

22.10.2019


KDK INFO Sp. z o.o. ogłasza III rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: "Kompetencje dla
budownictwa", nr. umowy: WND-POWR.02.21.00-00-RW15/18 . Zasady naboru określa ?Regulamin
rekrutacji i uczestnictwa? wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu:
www.akademiabudowlana.com.pl w zakładce DO POBRANIA ? Runda III

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora budownictwa z całej Polski.
Celem projektu jest podniesienie do końca czerwca 2021, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w
zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze budownictwa w
następujących obszarach tematycznych:
- dekarz (PRK3)
- betoniarz-zbrojarz (PRK3)
- montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych (PRK3)
- kierowanie projektami budowlanymi w zakresie techniczno-finansowym (PRK 6 i 7)
- sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (PRK 6 i 7)
- umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling) (PRK 6 i 7)
Rekomendowanymi formami wsparcia są szkolenia (dla PRK3) oraz studia podyplomowe (PRK 6 i 7).

TERMIN III rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie
elektronicznej): od 18.10.2019 r. od godz. 8:00 do 08.11.2019 r. do godz. 16:00.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (II etap rekrutacji) jest wcześniejsza rejestracja na
stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny (I etap rekrutacji)
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz ?

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):
1) Wyłącznie skan wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa
(Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres skrzynki elektronicznej Operatora:
biuro@akademiabudowlana.com.pl
Zgłoszenie musi zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej podanego w Formularzu
zgłoszeniowym przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w sekcji ?Informacje podstawowe?,
pole ?E-mail Przedsiębiorstwa?.
Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem: ?Runda 3_Nazwa przedsiębiorstwa?.
2) Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz
pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji
papierowej w ciągu 7 dni roboczych* do biura Projektu:
KDK INFO Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 25, recepcja, piętro II
00-854 Warszawa.
Z dopiskiem na kopercie ?Kompetencje dla budownictwa?- runda 3.
* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego
przedsiębiorstwa.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich
faktycznego wpływu do Operatora.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników, gdyż
uzupełnienia dokumentów w ramach danej rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja
niekompletna zostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania
dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy
przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych
złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Kolejna runda naboru planowana jest w listopadzie 2019 r., z zastrzeżeniem, że rekrutacja może być
wstrzymana m.in. w przypadku wyczerpania alokacji na usługi rozwojowe na dany rok kalendarzowy.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
- profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
- profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które
zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.
*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania
dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny
kontakt z biurem projektu w Warszawie tel: 501 815 636.Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kontakt:

Telefon: 501815636

Email: biuro@akademiabudowlana.com.pl

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+