Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Certyfikacja betonu towarowego w świetle przepisów

23.04.2019

Fot. 3. Czteroosiowa betonomieszarka samochodowa

 

Certyfikacja dobrowolna i obowiązkowa

Nieco inne, ale racjonalne podejście przedstawili autorzy artykułów [1] i [2] z własną interpretacją i argumentacją.

W odniesieniu do produkcji betonu towarowego dokonali trafnego podziału na certyfikację dobrowolną i certyfikację obowiązkową.

 

Certyfikacja dobrowolna

Za certyfikację ZKP w zakresie dobrowolnym uznali tę, która wynika wprost z postanowień PN-EN 206 i zawiera: wstępną ocenę kontroli produkcji, stałe nadzorowanie kontroli produkcji, certyfikację kontroli produkcji.

Zdaniem wspomnianych autorów przed jednostkami biorącymi udział w procesie dobrowolnego certyfikowania norma nie stawia wymogu legitymowania się akredytacją, natomiast wyraźnie podkreśla, że mają to być „jednostki uznane”.

Certyfikacja nieobowiązkowa obejmuje swym zasięgiem większą liczbę czynności i operacji kontrolnych - m.in. pobór próbek punktowych do niezależnych badań, dokonywanych z inicjatywy jednostki certyfikującej. Przynosi też korzyści producentowi betonu w postaci choćby zmniejszenia opróbowania produkcji, a wykonawcy robót budowlanych (czyli odbiorcy betonu) załagodzenie kryteriów kontroli identyczności. Producent betonu towarowego może się poddać certyfikacji nieobowiązkowej - tzn. tej obejmującej szerszy zakres kontroli - albo dobrowolnie, na własne życzenie, by pogłębić wiarygodność swojej gwarancji jakości na rynku, albo na żądanie inwestora lub wykonawcy robót budowlanych, gdy np. taki wymóg wynika ze specyfikacji projektowej lub przetargowej.

 

Certyfikacja obowiązkowa

Według [1] i [2] podstawowym dokumentem odniesienia jest tu nadal norma PN-EN 206 i jej krajowy aneks PN-B- 06265, ale za pośrednictwem regulacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późniejszymi zmianami). Chodzi tu przede wszystkim o umożliwienie producentowi betonu towarowego wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych na swój wyrób, warunkującej wprowadzenie go do obrotu rynkowego. Kiedy producent wytwarza sortymenty betonu, przeznaczone do zastosowań konstrukcyjnych (system oceny: „2 + ”), musi z własnej inicjatywy wystąpić do kompetentnej, zewnętrznej jednostki certyfikującej z wnioskiem o wstępną inspekcję zakładu i sprawdzenie prawidłowości własnej kontroli produkcji w swojej betoniarni, a następnie - o wystawienie certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji i dalszą, permanentną kontynuację (ewaluację) hospitacji. Istotne są tutaj dwa obostrzenia:

  • jednostka certyfikująca w tym wypadku musi być akredytowana zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, czyli przez Polskie Centrum Akredytacji;
  • komplet pozytywnych wyników procedury sprawdzającej, uzyskany przez jednostkę certyfikującą, upoważnia ją do wystawienia certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji dla danej betoniarni i dopiero ten dokument nadaje producentowi prawo sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych, osobno dla każdej produkowanej receptury betonu, ze ścisłym nawiązaniem do zasadniczych charakterystyk, istotnych dla spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane - w ramach zamierzonego zastosowania.

Autorzy [1], [2] zauważają, że certyfikacja kontroli produkcji w zakresie obowiązkowym jest mniej wymagająca niż jej odpowiedniczka dobrowolna. Chodzi tu głównie o przegląd dokumentacji zakładowej, po to żeby sprawdzić wiarygodność zapisów i poprawność procedur utrzymania jakości.

 

Przeczytaj też: Mrozoodporność betonów wykonanych z cementów napowietrzających - znaczenie praktyczne

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+