Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wybrane zagadnienia z zakresu prefabrykowanych słupów linii fundamentów elektroenergetycznych - cz. I

26.11.2018

Fundamenty zaprojektowane na podstawie albumów typizacyjnych dla danego typu gruntu i słupa nie powinny być „odchudzane” przez wykonawcę bez zgody projektanta.

 

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z fundamentami słupów linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, w tym dotyczące teorii posadowienia konstrukcji wsporczej w gruncie. Omówiono rozwiązania fundamentów prefabrykowanych obrotowych, ujętych w kartach albumów typizacyjnych, oraz aspekty praktyczne.

 

ABSTRACT

The article presents issues related to the foundations of the pillars of powerlines of medium and low voltage. The basic issues related to the theory foundation of the supporting structure in the ground have been described. Finally, solutions of prefabricated rotary foundations included in the pages of typisation albums and practical aspects as well have been discussed.

 

Fundament słupa linii elektroenergetycznej jest elementem ulegającym zakryciu w trakcie realizacji inwestycji, bardzo istotnym ze względu na pewność posadowienia konstrukcji wsporczej. To właśnie część podziemna żerdzi oraz dodatkowo zainstalowane na niej elementy ustojowe, np. w postaci płyt prefabrykowanych, wywierają nacisk na grunt w określonych kierunkach i o określonych wartościach [4, 5]1. Wywołuje to naprężenia w gruncie, które w przypadku słupów przelotowych wynikają głównie z parcia wiatru na żerdź i przewody, a w słupach funkcyjnych - przede wszystkim z wypadkowego naciągu przewodów linii. Jednak niezależnie od wartości siły działającej na słup, głębokość posadowienia żerdzi, a także przekrój poprzeczny dodatkowych elementów fundamentu powinny być tak dobrane, aby naprężenia w gruncie nie przekroczyły dopuszczalnej wartości wynikającej z normy [4, 5, 6].

 

Rys. 1. Rozkład nacisku w gruncie; F - kierunek działania siły np. naciągu przewodów, t - głębokość posadowienia słupa, PO - punkt obrotu [2, 4]

 

Podstawy teoretyczne

Obliczenia fundamentów konstrukcji wsporczych nie należą do zagadnień łatwych, co wynika głównie z dużej różnorodności gruntów i ich właściwości technicznych oraz faktu, że teoria obliczeniowa fundamentów zginanych nie zawsze jest zgodna ze stanem rzeczywistym [4].

W praktyce projektowej, przy obliczaniu tego typu fundamentów, przyjmuje się pewne przybliżenia i założenia wynikające z doświadczenia zawodowego osoby projektującej fundament słupa. Dla poszczególnych rodzajów gruntu oraz słupów linii elektroenergetycznych [1,2, 3] tworzy się zatem w ten sposób - np. w albumie - tablice, w których podane są poszczególne typy fundamentów oraz głębokość posadowienia. Dodatkowo karty elementów związanych w albumie przedstawiają rysunki montażowe fundamentów, a także tabelaryczne zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania fundamentu [1, 2, 3].

Korzystanie z albumów typizacyjnych powinno być jak najbardziej świadome, a do tego potrzebna jest wiedza z zakresu podstawowych reakcji zachodzących pomiędzy gruntem a fundamentem stupa.

Fundament stupa umieszczony w ośrodku niejednorodnym, a za taki uznaje się grunt (rys. 1), poddawany jest działaniu momentu gnącego względem osi obrotu znajdującej się na ok. 2/3 głębokości posadowienia stupa, licząc od powierzchni gruntu (2/3 t). W wyniku parcia bocznego nacisk w gruncie wywoływany przez fundament nie jest jednorodny. Można wyróżnić tutaj dwa maksima: jedno na 1/3 głębokości posadowienia słupa od powierzchni gruntu, a drugie u samego dołu żerdzi. Należy zauważyć, że nacisk gruntu na głębokości t jest trzykrotnie większy od nacisku na głębokości 1/3 t [3, 4]. Z przedstawionego opisu można wyciągnąć następujące wnioski:

  • górny element prefabrykowany fundamentu słupa w postaci belki lub płyty ustojowej należy umieszczać na ok. 1/3 głębokości posadowienia słupa, aby wykorzystać obszar, gdzie występuje w gruncie największe naprężenie wywierane przez fundament na grunt (kolor czerwony na rys. 1);
  • dolny element prefabrykowany fundamentu wywiera trzykrotnie większy nacisk na grunt (kolor niebieski na rys. 1) niż górny, umieszczony na ok. 1/3 głębokości wykopu, więc belka lub płyta u dołu powinna być mocniejsza od tych na górze;
  • na 2/3 głębokości posadowienia słupa poziome parcie boczne wywierane na grunt przez fundament jest znikome, więc nie jest zasadne stosowanie tam płyt ustojowych, a jeżeli występuje taka konieczność, to powierzchnia płyty powinna być rozważnie dobrana.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+