Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Obradowała Krajowa Rada PIIB

04.09.2020

Podczas posiedzenia KR PIIB omówiono m.in. tegoroczne okręgowe zjazdy sprawozdawcze, pracę Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa oraz działalność Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

 

 

Obrady Krajowej Rady PIIB w Warszawie 2 września br. prowadził Zbigniew Kledyński – jej prezes. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Danuta Gawęcka – sekretarz KR PIIB przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczych w tym roku. Wszystkie z nich, także Krajowy Zjazd PIIB, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odbyły się w trybie zdalnym. Zjazdy rozpoczęła 11 maja Opolska OIIB, natomiast zakończyły się one 10 lipca zjazdem Zachodniopomorskiej OIIB. Średnia frekwencja wyniosła 87,65%. Natomiast na Krajowym Zjeździe PIIB odnotowano frekwencję rzędu 97,03%, zgłoszono 52 wnioski oraz podjęto 22 uchwały. Następnie Piotr Korczak – przewodniczący Komisji Wnioskowej omówił wnioski z XIX Krajowego Zjazdu i okręgowych zjazdów, skierowane do KR PIIB.

W dalszej części posiedzenia Ewa Bosy – przewodnicząca Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa zreferowała prace zespołu, podjęte w związku z wygaśnięciem od 2021 r. umowy z obecnym ubezpieczycielem. Na podstawie zebranych informacji i po przeanalizowaniu udostępnionych przez firmy ubezpieczeniowe materiałów, zdecydowano o rekomendowaniu członkom Krajowej Rady PIIB propozycji firmy STU Ergo Hestii S.A. KR PIIB podjęła stosowną uchwałę w sprawie umowy generalnej ubezpieczenia OC osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w latach 2021–2024.

 

 

Następnie powołano Komisję ds. Building Information Modeling (BIM), na czele której stanął Łukasz Gorgolewski z Wielkopolskiej OIIB. Komisja ma za zadanie realizować strategię PIIB w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli izby w tym procesie oraz wskazywać sposoby realizacji tej strategii.

Krajowa Rada PIIB wysłuchała także sprawozdania z działalności Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie za okres od 21 października 2015 r. do 2 września 2020 r. Funkcjonowanie zespołu referowała Danuta Gawęcka – jego przewodnicząca. Omówiła działania związane z tą inwestycją oraz przedstawiła poniesione koszty. Praca zespołu oraz sprawozdanie zostały przyjęte z uznaniem i aprobatą uczestników posiedzenia.

Zygmunt Rawicki – przewodniczący Komisji ds. współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi przedstawił jej pracę. Szczególną uwagę w swojej wypowiedzi zwrócił na prenumeratę czasopism branżowych przez członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zaznaczył, że komisja przeprowadziła specjalną ankietę wśród okręgowych izb inżynierów budownictwa, na podstawie której można było dokonać ogólnej oceny czytelnictwa czasopism, preferowanych tytułów oraz dofinansowywania przez okręgowe izby ich zakupu. – Jest to dobry materiał do analizy w poszczególnych izbach – podkreślił Z. Rawicki.

Członkowie KR PIIB zapoznali się także z możliwością współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz ofertą Instytutu Techniki Budowlanej dotyczącą dostępu do warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, co omówił Adam Kuśmierczyk – dyrektor Krajowego Biura PIIB.

Realizację budżetu izby za 7 miesięcy przedstawił Dariusz Karolak – zastępca skarbnika KR PIIB. Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali także terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w pierwszym półroczu 2021 r. Podjęto uchwałę o nadaniu Odznak Honorowych PIIB członkom: Lubuskiej, Mazowieckiej, Łódzkiej, Warmińsko-Mazurskiej i Zachodniopomorskiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj także: Strategia PIIB w zakresie wdrażania BIM

Nowy przewodniczący Świętokrzyskiej OIIB

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+