Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Archiwum

Inżynier budownictwa, wrzesień 2020


 

Spis treści:
 

 1. Obradowało Prezydium Krajowej Rady PlIB
 2. Nowy przewodniczący Świętokrzyskiej OIIB
 3. Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB
 4. O gospodarce wodnej oraz działaniach ministerstwa
 5. Kto składa oświadczenie o możliwości podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej
 6. Praktyka zawodowa – cz. I
 7. Renegocjacja przez podwykonawcę warunków umowy z powodu epidemii koronawirusa
 8. Odpowiedzialność biura projektowego za szkodę wyrządzoną błędem projektowym
 9. Dostosowanie obiektów do wymagań osób niepełnosprawnych – wnętrza budynków
 10. Obiekt o konstrukcji drewnianej – od pomysłu, przez przepisy, do realizacji
 11. Kalendarium
 12. Rezygnacja kierownika budowy
 13. DEEPSPOT – wyjątkowy obiekt w Mszczonowie
 14. Narzędzie do analizy wymagań jakościowych konstrukcji spawanych
 15. Jak projektować bezpieczne drogi?
 16. Renewable energy sources – an introduction
 17. DODATEK: Zmiany w Prawie budowlanym
 18. Prawo budowlane po nowemu
 19. Istotne odstąpienia od projektu budowlanego
 20. Zmiany w katalogu inwestycji niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia
 21. Obowiązek ustanowienia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 22. Normalizacja i normy
 23. Przemarzanie gruntu a projektowanie fundamentów – cz. II
 24. Beton wciąż ewoluuje!
 25. Jak nie doprowadzać zabytkowego budynku do ruiny?
 26. CRYSTARID®-IK – certyfikowany wyrób budowlany do Iniekcji Krystalicznej®
 27. Sięgać poza swoją branżę
 28. Wpływ modyfikacji budowy krzyżowego wymiennika ciepła na efektywność odzysku ciepła
 29. Niskociśnieniowa wentylacja mechaniczna Hybryd16 w budownictwie wielorodzinnym
 30. Współczesne kładki dla pieszych – cz. II – Kładki stalowe
 31. Słupy oświetleniowe z betonu – cz. I
 32. Pompy ciepła
 33. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, lipiec/sierpień 2020


 

Spis treści:
 

 1. Uwagi PIIB do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 2. XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB
 3. Zjazdy okręgowych izb
 4. O XXXV sesji egzaminacyjnej
 5. O szkoleniach on-line i podnoszeniu kwalifikacji
 6. Ekspertyza wymagana przy zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części
 7. Jak dokonać zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego ze względu na stan epidemii?
 8. Kalendarium
 9. Sporządzanie opinii lub ekspertyz a wykryte nieprawidłowości na budowie
 10. Projektowanie - przecież to takie proste...
 11. Dobry projekt to podstawa - rozmowa z mgr. inż. Markiem Rytlewskim
 12. DODATEK ZARZĄDZANIE WODĄ
 13. O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
 14. Bezpieczne jezdnie podczas roztopów i opadów deszczu
 15. Odwodnienie budowli komunikacyjnych
 16. Skuteczne zabezpieczenie domu przed przepływem zwrotnym
 17. Renaturyzacja jako optymalna metoda zarządzania rzekami
 18. Chwała zatrzymującym wodę
 19. Normalizacja i normy
 20. BHP jednoczy sektory budownictwa
 21. BIM - trendy i technologie. Rozwiązania Autodesk
 22. Technologia BIM - cz. II. Za 10 lat i później
 23. Jastrych cementowy
 24. Porównanie technologii podkładów podłogowych wykonanych na bazie cementu i anhydrytu
 25. Współczesne kładki dla pieszych. Cz. I - Kładki z betonu
 26. Indywidualny projekt wózka ULMA na budowie najdłuższego tunelu drogowego w Polsce
 27. Przemarzanie gruntu a projektowanie fundamentów - cz. I
 28. Actio directa - co oznacza dla inżyniera budownictwa?
 29. Projects - planning ahead
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, czerwiec 2020


 

Spis treści:
 

 1. Skład krajowych organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 2. Sprawozdania z działalności organów PIIB (skróty)
 3. Obradowało Prezydium KR PIIB
 4. Zjazdy okręgowych izb
 5. Budownictwo w czasie epidemii
 6. Zakładka COVID-19
 7. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w statystyce w 2019 r.
 8. Odwieszone terminy administracyjne
 9. Złożenie wniosku o upadłość jednym ze sposobów dochodzenia należności niewypłacalnego dłużnika
 10. 5 najważniejszych pytań o ubezpieczenie OC
 11. Kalendarium
 12. The coronavirus pandemic and construction sites
 13. Zmiana trasy kabli średniego napięcia
 14. Polskie oprogramowanie BIM użyteczne również przy „zwykłych” projektach – System ArCADia BIM
 15. Technologia BIM – cz. I. Obecny stan rozwoju i najbliższa przyszłość
 16. Systemy kanalizacji wewnętrznej Saint-Gobain PAM w technologii BIM
 17. Łazienki – dwa trudne przypadki wykonania posadzki
 18. Łamigłówka inżyniera budownictwa
 19. Deskowania do budowy mostów firmy ULMA – rozwiązania dla każdego projektu
 20. Dobór asfaltu do nawierzchni drogowej według metody Superpave
 21. Dobór asfaltu do mieszanek mineralno-asfaltowych
 22. Druga nitka tunelu na Zakopiance przebita
 23. Elewacje wentylowane ze stali
 24. Nowatorskie rozwiązanie posadowienia budynku w aspekcie zabudowy plombowej
 25. Rozwój kolei w Zachodniopomorskiem
 26. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, maj 2020


 

Spis treści:
 

 1. Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB
 2. Pismo Prezesa PIIB do Minister Rozwoju i Ministra Infrastruktury
 3. Strategia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM
 4. Egzamin na uprawnienia budowlane
 5. Inżynier budownictwa - to zobowiązuje
 6. Okresowe kontrole przyczyną wniosków o ukaranie inżynierów budownictwa
 7. Polskie budownictwo w czasie epidemii - raport
 8. Nowe stacje metra
 9. 5 najważniejszych pytań o ubezpieczenie OC
 10. Ceny materiałów budowlanych w obiektach kubaturowych
 11. Dziennik budowy w świetle nowelizacji Prawa budowlanego
 12. Opinia prywatna w sporach sądowych z zakresu budownictwa
 13. Dostosowanie obiektów do wymagań osób niepełnosprawnych - otoczenie budynków
 14. Zamówienia publiczne na roboty budowlane
 15. Jeszcze o uzgodnieniach na naradach koordynacyjnych
 16. Kalendarium
 17. Normalizacja i normy
 18. Zmiany klimatyczne a działalność przedsiębiorstw
 19. Wielkopowierzchniowe instalacje reklamowe LED - ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 20. Renowacja budynków z zawilgoconymi i zasolonymi murami
 21. Rusztowanie wyprzedzające
 22. Uwarunkowania użytkowania podłóg przemysłowych. Błędy projektowe
 23. Odporność ogniowa dużych obiektów tymczasowych
 24. Instalacje elektryczne - strefy instalacyjne i rozmieszczenie osprzętu oraz urządzeń
 25. Przyszłość technologii modułowych w budownictwie
 26. A sample agreement for finishing works - part 2
 27. Komfortowe obory
 28. Łamigłówka inżyniera budownictwa
 29. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, kwiecień 2020


 

Spis treści:
 

 1. Minister odpowiedział na uwagi PIIB odnośnie ustawy Prawo budowlane
 2. Nadawanie uprawnień budowlanych po zmianie przepisów
 3. Reprezentacja Federacji BTP z Epinal w Gnieźnie
 4. Nowe technologie w budownictwie
 5. Współpraca PIIB z czeskimi organizacjami budowlanymi
 6. XXXV WPPK 2020
 7. Budowanie w czasach SARS-CoV-2 a siła wyższa
 8. Procedura zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 9. Granice odpowiedzialności cywilnej inspektora nadzoru inwestorskiego za wady obiektu
 10. Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce
 11. Kalendarium
 12. Cyfryzacja w branży budowlanej
 13. Po co są zespoły ds. koordynacji uzbrojenia terenu?
 14. Ścianka działowa między kabiną prysznicową a pralką - komentarz
 15. Wypadek przy pracy - i co dalej?
 16. Iniekcja Krystaliczna® a termomodernizacja budynków
 17. Wełna mineralna i jej odporność na wodę
 18. Urok zabytku i nowoczesność dworca w Białymstoku
 19. A sample agreement for finishing works - part 1
 20. Wykorzystanie BIM przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych
 21. Rok 2020 rokiem podejścia 3S w budownictwie
 22. 72 Stale wysokiej wytrzymałości w konstrukcjach budowlanych
 23. Seminarium Geotechnika dla inżynierów
 24. Stropy masywne w starym budownictwie. Uszkodzenia i naprawy
 25. Nieużyteczne fragmenty powierzchni w obliczeniach wskaźników powierzchniowych budynku
 26. BIM w GDDKiA
 27. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, marzec 2020


 

Spis treści:
 

 1. Krajowa Rada PIIB obradowała w Poznaniu
 2. I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
 3. Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future
 4. Dzień Inżyniera na Budmie
 5. Posiedzenie KKR i OKR
 6. Problemy kierownika budowy a niestosowanie Prawa budowlanego
 7. Przenoszenie praw autorskich przez projektantów
 8. Obowiązkowe ubezpieczenie OC a prowadzenie działalności gospodarczej
 9. Rzeczoznawca budowlany a biegły sądowy
 10. Kalendarium
 11. Dostosowanie obiektów do wymagań osób niepełnosprawnych – podstawy prawne
 12. Normalizacja i normy
 13. Interiors finishing
 14. Kontrola uszczelnień budowli hydrotechnicznych
 15. Dachy zielone balastowe
 16. Krystalizująca domieszka czy mata penetrująca HYDROSTOP?
 17. Hydroizloacja budynku posadowionego na skarpie. Cz. II – Posadowienie na płycie fundamentowej lub ławach
 18. Zieleń w miastach na nowo
 19. Nowoczesne nadproża
 20. Energooszczędne rozwiązania w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych – cz. II
 21. Deskowania na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy
 22. Piaski do zapraw klejących – cz. II
 23. Platformy ratunkowe
 24. Rynek obiektów sportowych
 25. Kompatybilność domieszek do betonu z cementem i różnych domieszek między sobą
 26. Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – cz. II
 27. Dźwigi w Rotundzie PKO BP
 28. Biała wanna przy wsparciu SCHOMBURG-Polska
 29. Silne zarysowanie płyty fundamentowej w wielopoziomowym garażu podziemnym – cz. II
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, luty 2020


 

Spis treści:
 

 1. Uprawnienia budowlane uzyskało 3027 osób
 2. Wręczenie uprawnień budowlanych w Opolskiej OIIB
 3. Pożegnanie zasłużonych dla PIIB
 4. Projekt budowlany w świetle planowanej nowelizacji Prawa budowlanego
 5. Odpowiedzialność kierownika budowy za stan rusztowań
 6. Ścianka działowa między kabiną prysznicową a pralką
 7. PIIB na targach BUDMA 2020
 8. Kalendarium
 9. Normalizacja i normy
 10. Na kłopoty... Multikalkulator Leca®
 11. Numbers and calculations
 12. Oddymianie klatek schodowych
 13. Ogrzewanie podłogowe. Typy konstrukcji, wybrane wymagania i właściwości – cz. II
 14. Stara szkoła, nowa akustyka – sposoby rozwiązania problemów z akustyką
 15. Taras na raz. Plus S2 Hydro Klej wysokoodkształcalny C2TES2 z funkcją hydroizolacji
 16. Hydroizolacja fundamentów budynku posadowionego na skarpie. Cz. I – Posadowienie na ławach schodkowych
 17. INIEKCJA KRYSTALICZNA® a skuteczność techniczna izolacji przeciwwilgociowej
 18. Zalety wdrożenia programu do rozliczenia wynajmu sprzętu, np. rusztowań, deskowań
 19. Stropy panelowe
 20. Ochrona konstrukcji żelbetowych w obiektach rolniczych – cz. I
 21. Monitoring konstrukcji dachów płaskich – wytyczne
 22. Tynki – wykonywanie i pielęgnacja
 23. Piaski do zapraw klejących – cz. I
 24. Energooszczędne rozwiązania w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych – cz. I
 25. Instalacje elektryczne – projektowanie uniwersalne
 26. Izolacje krystalizujące – rodzaje
 27. Silne zarysowanie płyty fundamentowej – cz. I
 28. Rurociąg do naprawy
 29. Niskoemisyjne Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, styczeń 2020


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Nowa siedziba PIIB
 3. Szkolenie medialne w PIIB
 4. Andrzej Barczyński z PIIB w Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców
 5. Split payment w budowlance
 6. Kontrole budowy
 7. Pomoc prawna dla inżyniera budownictwa
 8. Egzekwowanie opóźnionych płatności przez wykonawcę inwestycji
 9. Targi BUDMA – 1000 wystawców z ponad 30 krajów
 10. Sytuowanie obiektów i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie linii NN
 11. Kalendarium
 12. Gala Kreator Budownictwa Roku 2019
 13. Basic actions on the construction site
 14. Europejskie dokumenty oceny (EAD) dla ETICS bez tajemnic
 15. Komputerowe wspomaganie projektowania stropów gęstożebrowych – MES – na przykładzie stropu Teriva
 16. Geotechniczne aspekty związane z modernizacją nasypów kolejowych
 17. Stara szkoła, nowa akustyka – problem akustyki w szkołach
 18. Ogrzewanie podłogowe. Typy konstrukcji, wybrane wymagania i właściwości – cz. I
 19. Zakres stosowania tynków
 20. Spękania termiczne nawierzchni bitumicznych
 21. Zarządzanie infrastrukturą na przykładzie słupów linii elektroenergetycznej
 22. CLT – materiał spełniający oczekiwania – projektowanie i technologia
 23. Ocena stanu technicznego podłóg przemysłowych – cz. II
 24. Rewitalizacja Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
 25. Łamigłówka inżyniera budownictwa
 26. Biurowiec Bałtyk w Poznaniu. XII warsztaty „Projektowanie jako gra zespołowa”
 27. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, grudzień 2019


 

Spis treści:
 

 1. Obradowało Prezydium KR PIIB
 2. Narada rzeczników i sędziów z inspektorami nadzoru budowlanego
 3. Krajowy Sąd Dyscyplinarny w 2018 r. rozpatrzył 26 spraw
 4. Kodeks etyki zawodowej jako sposób oddziaływania na postawę inżyniera
 5. Bezpieczny kierownik budowy
 6. Inżynierowie i technicy na wystawie w Bydgoszczy
 7. Jeszcze o zmianach w Prawie budowlanym w 2019 r.
 8. Zabytki nieruchome – szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych
 9. Niektóre wady i błędy w budowie domów jednorodzinnych
 10. Urządzenia melioracji wodnych
 11. Kalendarium
 12. Normalizacja i normy
 13. Winter on a construction site
 14. Na ratunek Wiśle po awarii OŚ „Czajka”
 15. Kontrola zagęszczenia gruntów lekką płytą dynamiczną. Badanie czy fikcja
 16. Ocena stanu technicznego podłóg przemysłowych – cz. I
 17. Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną w Wodociągach Puławskich
 18. Prace elewacyjne. Roboty zanikające i ulegające zakryciu
 19. Bramy – rodzaje, budowa, użytkowanie, normy
 20. Wymagania dotyczące reakcji na ogień kabli i przewodów elektrycznych – cz. II
 21. Planowanie i projektowanie stacji bazowych
 22. Wyburzenie chłodni kominowych
 23. Odzysk energii z osadów ściekowych – cz. II
 24. Wiatry, dachy i pokrycia dachowe – cz. II
 25. Podstawowe zasady punktowej detekcji (pomiaru) gazów toksycznych i wybuchowych
 26. Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – cz. II
 27. Konkurs „W obiektywie inżyniera”
 28. Tajemnice muru Inków nadal niewyjaśnione
 29. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

Inżynier budownictwa, listopad 2019


 

Spis treści:
 

 1. Obradowała Krajowa Rada PIIB
 2. Narada szkoleniowa KKR i OKR PIIB
 3. Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej
 4. O etyce i odpowiedzialności zawodowej inżyniera
 5. Rolą samorządu zawodowego jest budowanie profesjonalizmu – wywiad z Agnieszką Jońcą
 6. O podnoszeniu kwalifikacji przez członków PIIB
 7. Obchody Dnia Budowlanych
 8. Usytuowanie drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych
 9. Co obejmuje kalkulacja kosztorysowa?
 10. Rola inwentaryzacji przy przebudowie i rozbudowie obiektów budowlanych
 11. Frapol nZEB – odpowiedź na zmiany w budownictwie energooszczędnym
 12. Wątpliwości dotyczące pozwolenia na budowę
 13. Kalendarium
 14. 85-lecie PZITB
 15. First aid on site
 16. Modernizacja zabytkowych szpitali
 17. Systemy techniczne istotne dla efektywności energetycznej budynków
 18. Remont schodów żelbetowych
 19. Rewitalizacja mostów kolejowych
 20. Zabezpieczenie ppoż. poddaszy użytkowych w budownictwie jednorodzinnym w świetle przepisów krajowych
 21. Wymagania dotyczące reakcji na ogień kabli i przewodów elektrycznych – cz. I
 22. Projektowanie i dobór systemów drenowania
 23. Drenażowe odprowadzenie wody z połaci tarasów i balkonów – wybrane zagadnienia – cz. I
 24. Wiatry, dachy i pokrycia dachowe – cz. I
 25. Żyletka termiczna. Newralgiczne punkty strat ciepła w ustroju konstrukcji balkonu systemu OWT-67
 26. Własności akustyczne podłóg w budynkach mieszkalnych
 27. Kamień – materiał stosowany nie tylko w budownictwie drogowym
 28. Odzysk energii z osadów ściekowych – cz. I
 29. Tynki – pojęcia podstawowe i podział
 30. W biuletynach izbowych...

 

Zamów prenumeratę miesięcznika Inżynier Budownictwa
Kliknij tutaj aby zamówić >>

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+