Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Bitumiczne masy KMB w systemie Izohan

Artykuł sponsorowany

27.06.2012

Tradycyjne metody izolacji fundamentów z zastosowaniem materiałów rolowych nastręczają wiele problemów, są pracochłonne i kłopotliwe.

System ochrony fundamentów oparty o modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające znacznie upraszcza i skraca czas wykonywania prac przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej skuteczności. W niniejszym opracowaniu skupimy się na masach dyspersyjnych (wodorozcieńczalnych), grubowarstwowych (KMB), służących do wykonywania izolacji przeciwwodnych każdego typu.

 

 

Firma IZOHAN ma w swojej ofercie trzy dyspersyjne masy grubowarstwowe:

- IZOBUD WM – jednoskładnikowa, zbrojona mikrowłóknami

- IZOBUD WM 2K – dwuskładnikowa, ze składnikiem proszkowym, który powoduje iż wyrób szybciej schnie, wiązanie przebiega bowiem nie tylko fizyczne, ale i hydrauliczne

- IZOBUD WM 2K plus – dwuskładnikowa, z wypełnieniem polistyrenowym i składnikiem proszkowym, wypełnienie polistyrenowe ułatwia nałożenie warstwy o grubości 2 mm.

 

IZOBUD WM i WM 2K mają atest higieniczny pozwalający na stosowanie wyrobów do izolacji posadzek na gruncie

 

 

Wykonywanie bezspoinowych powłok izolacyjnych każdego typu

W zależności od rodzaju cech podłoża przeprowadza się prace przygotowawcze. Prace te służą temu, aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, a przez to zapobiec tworzeniu pęcherzy w warstwie izolacji, a także skutecznemu uszczelnieniu wszelkich pęknięć, spoin, narożników wewnętrznych i zewnętrznych.

Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, mleczka cementowego i innych powłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy należy uzupełnić. Mury o równym licu, pełnospoinowe, nie wymagają tynku wyrównawczego.

We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety – wyokrąglenia z RENOBUDU R-103, o promieniu 5 cm – w przypadku podłoży mineralnych lub z masy WM (WM 2K)  o promieniu 2 cm – w przypadku podłoży bitumicznych (np. papa na izolacji poziomej).

Aby wzmocnić podłoże, zmniejszyć jego nasiąkliwość oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża (mostek sczepny), zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie IZOBUD W stosuje się DYSPERBIT bądź IZOBUD WL rozcieńczony wodą w proporcji 1:1.

Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni pacą lub natryskiem nakłada się izolację właściwą z WM, WM 2K lub WM 2 K plus na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nanosi się kolejne. W zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej. W przypadku występowania wody bez ciśnienia nakłada się 3,0-5,0 kg preparatu na 1 m2, a gdy woda działa pod ciśnieniem – min. 5-6 kg na m2 (szczegóły w kartach technicznych poszczególnych wyrobów).

Szczególną uwagę należy zwrócić na ciągłość hydroizolacji (np. połączenia izolacji pionowej z poziomą). Powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych muszą być dokładnie pokryte masą. W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany fundamentowej z ławą, przejścia rur, dylatacje. Następnie izoluje się powierzchnie.

Po zakończeniu prac uszczelniających i wyschnięciu warstwy z preparatu IZOBUD WM, WM 2K lub WM 2K plus twarde płyty ocieplające przykleja się za pomocą IZOBUDU WL (płyty EPS) lub IZOBUDU WK (płyty XPS).

Masy bitumiczne grubowarstwowe są szczególnie narażone na uszkodzenia podczas zasypywania wykopu. Zaleca się zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeśli nie w postaci wodoodpornych płyt termoizolacyjnych, to folii PE lub EPDM. Folie kubełkowe nie powinny być stosowane do ochrony mas KMB z uwagi na to, iż kubełki pod wpływem nacisku gruntu mogą naciskać miejscowo na masę KMB i ją uszkodzić. Wyjątkiem są folie profilowane ze zintegrowaną włókniną filtrującą.

KNR z pracami izolacyjnymi dostępny jest na naszej stronie www.

 

Izohan Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia

tel. 58 781 45 85, www.izohan.pl

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+