Kluczem do zwiększenia wydajności, a w konsekwencji do poprawy możliwości produkcyjnych współczesnej prefabrykacji, są nowe technologie. Bez nowoczesnych domieszek do betonu szereg innowacyjnych projektów mógłby nigdy nie doczekać się realizacji.

Budowanie obiektów z przygotowanych wcześniej (prefabrykowanych) elementów betonowych jest dla inwestorów coraz bardziej atrakcyjne. Optymalizacja takich parametrów, jak czas wykonania, potrzebna do tego energia oraz materiały, z których wyrób będzie wykonany, stanowi wartość krytyczną w dobie rosnących kosztów prowadzenia robót. W tym świetle jednym z podstawowych wyzwań producentów prefabrykatów jest możliwość produkcji maksymalnej liczby powtarzalnych elementów wysokiej jakości przy zachowaniu minimalnego wkładu cieplnego potrzebnego do pielęgnacji świeżych wyrobów.

Cel ten można osiągnąć poprzez zastosowanie płynnych domieszek najnowszej generacji – przyspieszaczy. Produkty z tej gamy stanowią wodną zawiesinę zawierającą nanocząsteczki otrzymywane w procesie syntezy uwodnionych krzemianów. Przyczyniają się one do optymalizacji cyklu produkcyjnego przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej po krótkim okresie sezonowania. Producent odnotowuje korzyść ekonomiczną w postaci skróconego (nawet o połowę) czasu dojrzewania betonu, a wartością dodaną jest zredukowanie lub wyeliminowanie procesu naparzania, którego efektem ubocznym jest emisja CO2

 

mgr inż. Jerzy Wrona

kierownik linii domieszek do betonu

MAPEI Polska