Stosując technologię Modelowania Informacji o Budowli podstawową rzeczą jest przygotowanie dokładnego, przestrzennego modelu, który będzie cyfrowym odzwierciedleniem inwestycji i który będzie można traktować jako bazę danych przechowywującą wszystkie informacje niezbędne do realizacji tej inwestycji.

Model BIM daje użytkownikowi wiele korzyści, wymienię ich tylko kilka.

W takim modelu możemy zgromadzić i połączyć w całość szereg modeli referencyjnych pochodzących z różnych branż. Mogą to być np. modele instalacji sanitarnej, elektrycznej czy wentylacyjnej. Dużo łatwiej w takim przypadku jest przygotować bezbłędną dokumentację dla elementów prefabrykowanych, które mimo takiej samej geometrii będą różniły się osadzonymi w nich detalami.

Dane z modelu mogą być także przekazywane bezpośrednio na produkcję, beż użycia dokumentacji papierowej. Przekazując je np. do maszyn gnących pręty BVBS, do aplikacji dla krat zbrojeniowych Unitechnik czy oprogramowania do zarządzania produkcją ELiPLAN, oszczędzamy dużo czasu i eliminujemy ewentualne błędy ludzkie.

Przydatne będzie także bezpośrednie przesyłanie informacji o elementach prefabrykowanych do systemów ERP, w których wykorzystamy je np. do wyceny, planowania zamówień czy analizy alternatywnych rozwiązań. Wyniki pracy systemów ERP można także zaimplementować wstecznie w modelu BIM i użyć ich m.in. do wizualizacji aktualnego stanu danego prefabrykatu (np. czy jest on w produkcji, w trakcie montażu itp.). 

 

dr inż. Tomasz Olszewski

Construsoft Sp. z o.o.