Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

W Suwałkach ruszyła instalacja oczyszczania spalin przemysłowych

10.06.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach uruchomiło instalację oczyszczania spalin przemysłowych. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie.

 

Suwalski projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w listopadzie 2018 r. kwotą ponad 8 mln zł niskooprocentowanej pożyczki. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia wyniósł niemal 13,7 mln zł.

 

PEC Suwałki - instalacja oczyszczania spalin

Jak działa instalacja oczyszczania spalin

Układ składa się z trzech połączonych systemów: odpylania, którego zadaniem jest usuwanie cząstek stałych ze spalin; odazotowania, odpowiedzialnego za usuwanie związków azotu, w którym wykorzystany jest niekatalityczny system redukcji NOx (tzw. system SNCR) oraz półsuchej metody odsiarczania. Suwalska instalacja oczyszczania spalin obsługuje kocioł wodny rusztowy typu WR25, przystosowany do spalania węgla kamiennego. Spaliny, po oczyszczeniu w instalacji, kierowane są do jednoprzewodowego komina betonowego, obsługującego wszystkie cztery kotły ciepłowni głównej.

Ograniczenie emisji dzięki instalacji oczyszczania spalin

Inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji wynikającej ze spalania węgla kamiennego do poziomów zapewniających zgodność z wymaganiami określonymi w Dyrektywie IED, czyli Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych. Chodzi zarazem o spełnienie wymogów zawartych w Konkluzjach BAT (Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z 31 lipca 2017 r. dotyczących najlepszych dostępnych technik energetycznego spalania w odniesieniu do dużych obiektów). Instalacja oczyszczania spalin w Suwałkach zapewni w całym zakresie pracy obsługiwanego kotła osiągnięcie emisji na poziomie nie wyższym niż 90 proc. dopuszczalnych wartości emisyjnych określonych w Dyrektywie IED i Konkluzjach BAT.

 

Na efekt ekologiczny rozwiązania złoży się kilka składników. Przede wszystkim będzie to ograniczenie emisji dwutlenku siarki o 28,50 Mg/rok oraz ograniczenie emisji tlenków azotu o 2,20 Mg/rok. Nastąpi także redukcja emisji pyłów o średnicy większej niż 10 mikrometrów (PM10) o 1,69 Mg/rok. Termin osiągnięcia tych wskaźników wyznaczono na koniec lutego 2020 r.

 

Czytaj: Rozwiązania techniczne w systemach kominowych w walce ze smogiem

Suwalska instalacja oczyszczania spalin z dofinansowaniem NFOŚiGW

Projekt zrealizowano w ramach budżetu programu priorytetowego NFOŚiGW Energia Plus, stanowiącego bezpośrednią kontynuację wcześniejszego programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.  

Program Energia Plus

Priorytetowy program Energia Plus ma zakres, formę oraz zasady finansowania zróżnicowane i dopasowane do charakteru wspieranych typów przedsięwzięć. Finansowanie ma przede wszystkim charakter zwrotny (pożyczki od 1 do 300 mln zł, z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. w skali roku). Pożyczki mogą zostać częściowo umorzone.

 

Program Energia Plus daje również możliwość finansowania w formie pożyczek na warunkach rynkowych. Ta oferta skierowana jest do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej, a są zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywny wpływ na środowisko.

 

NFOŚiGW

 

Czytaj też: Programy walki ze smogiem

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+