Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Numbers and calculations

10.02.2020

Posłuchaj: Pobierz:

- Best Building Supply. How may I help you?
 

- Hello. This is George Smith. I have ordered some materials recently at your builder’s merchant and I would like to ask some questions about the invoice. I’ve just got it and it seems it’s wrong!
 

- Okay, Mr. Smith. Could you, please, give me the order number?
 

- Sure, it’s 98776.
 

- OK. I got it! I’ll pull up your invoice now. I’m all ears. Where are you having trouble?
 

- Well, the invoice total doesn’t equal the value of the purchase order and I can’t figure out what’s wrong.
 

- Let me take a look. The invoice total is $1,250 while the purchase order was issued at $1,150. Have you made any changes to your order?
 

- Not at all.
 

- OK, let’s check the items one by one then. You ordered 42 pine studs, each $3. 42 multiplied by 3 equals $126.
 

- That’s right! Then we have boards. The cost of 14 particle boards for exterior wall sheathing plus the cost of 44 boards for siding come to $745. Oh, and 14 sheets of gypsum board for interior wall finish.
 

- What are their dimensions?
 

- 1200 mm x 2400 mm, 12.5 mm thick. Wait, there are also imperials units given in brackets. So, it’s respectively 1/2 in. x 4 ft x 8 ft.
 

- Ok, then one board costs $8.57 and together we have $120.
 

- Correct! And what is left is exterior latex paint, 30 liters.
 

- Well... I can see the unit has been converted to gallons. Let’s calculate it. 1 gallon is 3.79 liters. 30 liters divided by 3.79 is 7.92 and we rounded it up to 8 gallons. 4 cans times $39.75 equals $159.
 

- Oh, I see. That makes a lot more sense. So the volume of 1 can is 2 gallons, right?
 

- Yes. And 1 can of paint will cover an area of approximately 800 square feet.
 

- OK. So let’s add all the items together. $126 plus $745 plus $120 plus $159 equals $1,150, as in the order.
 

- When you add shipping costs, it totals $1,200.
 

- Hence a difference in the value. But what about the remaining $50?
 

- Well, it seems the shipping cost has been added twice. I will subtract it and give you an additional discount of 5 percent of the order. $1,250 minus $50, minus 5% discount... your new total is $1,140. You’ll receive the correcting invoice by e-mail.
 

- It’s really kind of you, thank you.
 

- You’re welcome. Is there anything else I can do for you?
 

- Well, actually, yes. Could you change the company address on the invoice? We have moved to a new office recently, hence the current company address is 59 Stone Street, London.
 

- No problem. What about other details? Company name, VAT registration number, payment terms, due date?
 

- The rest is all right, thank you.
 

Tłumaczenie - Liczby i obliczenia
 

- Best Building Supply. W czym mogę pomóc?
 

- Dzień dobry. Z tej strony George Smith. Ostatnio zamawiałem w waszej hurtowni materiały i mam kilka pytań odnośnie do faktury. Właśnie ją otrzymałem i wygląda na to, że jest niepoprawna!
 

- W porządku, panie Smith. Czy może pan podać numer zamówienia?
 

- Oczywiście, to 98776.
 

- OK, mam. Wyjmę sobie jeszcze pana fakturę. Słucham pana. W czym leży problem?
 

- A więc suma na fakturze nie jest równa wartości zamówienia i nie mogę dojść, co jest nie tak.
 

- Niech spojrzę. Wartość faktury wynosi 1250 USD, podczas gdy zamówienie zostało wystawione na 1150 USD. Czy wprowadzał pan jakiekolwiek zmiany do zamówienia?
 

- Ależ skąd.
 

- OK, sprawdźmy więc towary jeden po drugim. Zamówił pan 42 listwy sosnowe, każda po 3 USD. 42 pomnożone przez 3 daje 126 USD.
 

- Zgadza się! Później mamy płyty. Łączny koszt 14 płyt wiórowych do poszycia ścian zewnętrznych plus 44 płyt na okładzinę wynosi 745 USD. Ach, jeszcze 14 płyt gipsowo-kartonowych do wykończenia ścian wewnętrznych.
 

- Jakie są ich wymiary?
 

- 1200 mm x 2400 mm, grubość 12,5 mm. Moment, w nawiasach podane są też jednostki imperialne. Odpowiednio jest to więc 4 stopy x 8 stóp i grubość 1/2 cala.
 

- OK. Jedna płyta kosztuje wówczas 8,57 USD, więc razem mamy 120 USD.
 

- Zgadza się! Pozostała jeszcze elewacyjna farba lateksowa, 30 litrów.
 

- Hm... Widzę, że jednostka została zmieniona na galony. Przeliczmy to. 1 galon to 3,79 litra. 30 litrów podzielonych przez 3,79 to 7,92. Zaokrągliliśmy do 8 galonów. 4 puszki razy 39,75 US to razem 159 USD.
 

- Och, rozumiem. Teraz to ma większy sens. Więc pojemność 1 puszki to 2 galony, prawda?
 

- Tak. 1 puszka farby pokryje powierzchnię około 800 stóp kwadratowych.
 

- OK. Dodajmy zatem wszystkie towary razem: 126 USD plus 745 USD plus 120 USD plus 159 USD równa się 1150 USD, zgodnie z zamówieniem.
 

- Po dodaniu kosztów transportu mamy 1200 USD.
 

- OK, stąd różnica w wartości. Ale co z pozostałymi 50 USD?
 

- Wygląda na to, że koszt dostawy został naliczony podwójnie. Odejmę go i dam panu dodatkową zniżkę w wysokości 5% wartości zamówienia. 1250 USD minus 50 USD, minus 5% zniżki. Suma wynosi teraz 1140 USD. Fakturę korygującą otrzyma pan na e-maila.
 

- To bardzo miłe z pana strony, dziękuję.
 

- Nie ma za co. Czy mogę jeszcze coś dla pana zrobić?
 

- Właściwie, tak. Czy może pan zmienić adres firmy na fakturze? Niedawno przeprowadziliśmy się do nowego biura i obecny adres firmy to ulica Stone 59, Londyn.
 

- Nie ma problemu. Co z innymi danymi? Nazwa firmy, numer NIP warunki płatności, termin płatności?
 

- Reszta jest w porządku, dziękuję.
 

Słowniczek/Vocabulary
 

(+) plus - plus

(-) minus - minus

(x) multiplied by/times - pomnożone przez/razy

(/) divided by - podzielone przez

invoice - faktura

total - suma, łączna liczba

value - wartość

to equal/to total - wynosić

to come to - równać się

purchase order - zamówienie, zlecenie zakupu

invoice - faktura

correcting invoice - faktura korygująca

company name - nazwa firmy

VAT (registration) number - numer NIP

payment terms - warunki płatności

due date - termin płatności

to convert - przeliczać

to round up - zaokrąglać

to add - dodawać

to subtract - odejmować

dimensions - wymiary

in brackets - w nawiasie

volume - objętość

area - powierzchnia

approximately - około, w przybliżeniu

percent/percentage - procent
 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
 

I would like to ask some questions about. - Chciałbym zadać kilka pytań odnośnie do.

I can’t figure out what’s wrong. - Nie mogę dojść do tego, co jest źle.

Let me take a look. - Niech spojrzę.

I got it! - Mam to! (kiedy znajdziesz coś, czego szukałeś)

Not at all. - Ależ skąd./Zupełnie nie.

Let’s check them one by one. - Sprawdźmy je, jeden po drugim.

Correct! - Dobrze!

Oh, I see. - Ach, rozumiem.

That makes a lot more/of sense. - To ma sens.

Hence the difference. - Stąd różnica.

I’ll give you an additional discount of 5% of the order. - Dam Ci dodatkowy rabat w wysokości 5% wartości zamówienia.

You’ll receive the invoice by e-mail. - Fakturę otrzymasz na e-mail.

It’s really kind of you. - To bardzo miłe z twojej strony.

Is there anything else I can do for you? - Czy w czymś jeszcze mogę pomóc?

The rest is all right. - Reszta jest w porządku.

 

Magdalena Marcinkowska

 

Zobacz też:

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+